Правила розміщення таблиць

/Files/photogallery/НООСФЕРА2.jpgТаблиця – це перелік систематизованих цифрових та інших даних, розташованих в певному порядку по графах.

В залежності від характеру матеріалу, приведеного в табличних формах, таблиці поділяють на:

· цифрові та текстові;

· звітно-статистичні – оформлені у вигляді самостійних видань;

· пустографки – графи яких залишають для заповнення необхідним матеріалом;

· таблиці-проформи – у яких заповнена тільки заголовна частина, а графи позначені короткими вертикальними лініями. Вони використовуються як зразок для оформлення звітних відомостей по визначеній формі.

Таблиця складається з таких елементів:

  • · нумераційний заголовок (слово „Таблиця”);
  • · тематичний заголовок (назва таблиці);
  • · шапка (заголовок та підзаголовоки граф);
  • · боковик (заголовки горизонтальних рядків);
  • · горизонтальні рядки;
  • · графи (колонки);
  • · виноски та примітки.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без перевороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Таблиця має назву, яку розміщують над нею. Назву друкують симетрично до тексту. Назву і слово „Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Якщо текст у графі таблиці вживається кілька разів і складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його заміняють словами „Те ж”, а далі лапками. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних та хімічних символів не слід.

Таблицю розміщують симетрично до тексту після першого посилання на даній сторінці або на наступній, якщо на даній вона не уміщується і таким чином, щоб зручно було її розглядати без повороту, або з поворотом на кут 90° за годинниковою стрілкою.

Таблиця складається із номера таблиці, найменування таблиці і самої таблиці.

Номер таблиці і її найменування вказують над таблицею починаючи від лівого її кута за формою: “Таблиця 4.2 – Назва таблиці”. Крапку в кінці не ставлять. Якщо назва таблиці довга, то продовжують у наступному рядку починаючи від слова “Таблиця”.

Таблицю розділяють на графи (колонки) і рядки. В верхній частині розміщують заголовок (шапку) таблиці, в якій вказують назву граф.

Таблиця може бути великою як в горизонтальному, так і в вертикаль-ному напрямках, тобто може мати велику кількість граф і рядків. В таких випадках таблицю розділяють на частини і переносять на інші сторінки або розміщують одну частину під одною чи поряд.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

При перенесенні частин таблиці на інші сторінки, повторюють або продовжують найменування граф. Допускається виконувати нумерацію граф на початку таблиці і при перенесенні частин таблиці на наступні сторінки повторювати тільки нумерацію граф.

У всіх випадках назву (при її наявності) таблиці розміщують тільки над першою частиною, а над іншими частинами від лівого кута таблиці пишуть “Продовження таблиці 4.2” без крапки в кінці.

Кiлькiсть переглядiв: 42